Tema Diplome

Një Temë Diplome Universitare e cila përballon në mënyrë të kompletuar një problem specifik. Që në hyrje pajiset me një fotografi të përgjithëshme me argumentin dhe lejon të merren menjëherë informacionet thelbësore.